Leasing ciągników siodłowych i naczep, samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony DMC oraz przyczep.

Parametry brzegowe oferty:
– Opłata wstępna (czynsz inicjalny) od 0 do 45%.
– Leasing operacyjny i finansowy.
– Okres finansowania od 6 do 60 miesięcy.
– Waluty PLN i EUR. Możliwość wnoszenia opłat w walucie.
– Kalkulacje w oparciu o stałą lub zmienną stopę procentową.
– Raty równe, malejące, sezonowe.